„Muzyka najwięcej i najpełniej opowiada wtedy…”

„Gra muzyka... trwa zabawa...”

 Tylko w muzyce odnajduję coś absolutnie pięknego…

 „Bądź dobry dla ludzi”- spektakl jasełkowy w OSB

 „Mamy tylko jedną Ziemię…”

„…Maszeruj śmiało według muzyki, którą tylko Ty słyszysz…”

Quiz kahoot – „Znane i nieznane państwa i stolice Europy”

„Zemsta” w Teatrze Polskim